Personal Weather Station Hardware and Software

Meteo stotelių programinė įranga

Windows

Macintosh

Linux / Unix

Perl / Python

RiscOS